Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

jullo
18:04
4511 4dac 500
Reposted fromorety orety vianiemaproblemu niemaproblemu

March 07 2017

08:58
6542 0ac8 500

oldmanstephanie:

browningtons:

Oh
my god

science has gone too far

Reposted fromscotfin scotfin viaIMS IMS
jullo
08:58
1061 067e 500
Reposted fromescapism escapism viamayamar mayamar

March 06 2017

jullo
10:50
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja vianiemaproblemu niemaproblemu
jullo
10:49
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky vianiemaproblemu niemaproblemu

March 03 2017

jullo
12:22
9493 c47f
Reposted fromsummerkiss summerkiss vianiemaproblemu niemaproblemu
jullo
12:22
4716 cebf
Reposted fromatranta atranta vianiemaproblemu niemaproblemu
jullo
12:22

February 17 2017

jullo
17:34
4853 7d4c 500
Reposted frommeem meem viamayamar mayamar
jullo
17:34
5945 7842 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIMS IMS
jullo
17:33
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaIMS IMS
jullo
17:33
Reposted fromasiksik asiksik viaIMS IMS

July 10 2015

jullo
19:44
1633 75c4
jullo
18:01
2903 052d
Reposted fromsiara siara viamaaartynnn maaartynnn
jullo
18:00
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"

July 09 2015

jullo
21:42
6689 61f9 500
jullo
21:39
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromglupiages glupiages viamaaartynnn maaartynnn
jullo
21:39
Wiesz równie dobrze jak ja, że kluczem do udanego związku jest umiejętność rozmowy. Wszyscy się kłócimy, wszyscy padamy ofiarą nieporozumień, ale najważniejsze to umieć ze sobą rozmawiać. Nie można pozwolić, by wzajemne żale zamieniły się w mur nie do przebycia.
— Jane Green
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaaartynnn maaartynnn
jullo
06:50
Reposted bysoftlykwasmiloszStagerenanadaswarkeinhuhnkarlaaa

July 08 2015

jullo
15:17
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl