Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

jullo
17:34
4853 7d4c 500
Reposted frommeem meem viamayamar mayamar
jullo
17:34
5945 7842 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIMS IMS
jullo
17:33
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viaIMS IMS
jullo
17:33
Reposted fromasiksik asiksik viaIMS IMS

July 10 2015

jullo
19:44
1633 75c4
jullo
18:01
2903 052d
Reposted fromsiara siara viamaaartynnn maaartynnn
jullo
18:00
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"

July 09 2015

jullo
21:42
6689 61f9 500
jullo
21:39
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromglupiages glupiages viamaaartynnn maaartynnn
jullo
21:39
Wiesz równie dobrze jak ja, że kluczem do udanego związku jest umiejętność rozmowy. Wszyscy się kłócimy, wszyscy padamy ofiarą nieporozumień, ale najważniejsze to umieć ze sobą rozmawiać. Nie można pozwolić, by wzajemne żale zamieniły się w mur nie do przebycia.
— Jane Green
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamaaartynnn maaartynnn
jullo
06:50
Reposted bykwasmiloszStagesoftlydaswarkeinhuhnrenanakarlaaa

July 08 2015

jullo
15:17
15:16
8196 bd3e
Reposted fromdeviate deviate viamaaartynnn maaartynnn
jullo
15:16
Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny – świat okaże się kochający, przyjacielski i pomocny dla Ciebie.
— Thomas Dreier
Reposted frominpassing inpassing viamaaartynnn maaartynnn
jullo
15:16

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viamaaartynnn maaartynnn

July 07 2015

jullo
23:03
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamayamar mayamar
jullo
23:02
8633 b9b3 500
Reposted fromdouble double vianiemaproblemu niemaproblemu
jullo
07:11
9103 5e95
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamayamar mayamar
jullo
07:07
9799 921f

July 06 2015

jullo
09:04
6123 16f6
Reposted fromFizli Fizli vianaras naras
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl